Tłumaczenia uwierzytelnione


Sprawy i dokumenty urzędowe wymagają w niektórych przypadkach wykonania tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego. Tłumaczenia te, tak ustne, jak i pisemne, spełniają najwyższe standardy jakości i rzetelności. Tłumaczenie takie ma moc prawną również w obrocie międzynarodowym.

Tłumaczenie warunków ogólnych

W przypadku rozszerzenia prowadzonej działalności na zagranicę, będziecie Państwo również musieli dostosować treść warunków ogólnych do nowej sytuacji i zadbać o przygotowanie wersji tych warunków w języku docelowym. Przygotujemy dla Państwa tłumaczenie warunków ogólnych i dopilnujemy również, aby charakter Państwa warunków ogólnych był zachowany.

Tłumaczenie napisów do filmów

Filmy wideo zyskują coraz większą popularność w internecie. Przy przygotowaniu odpowiednich napisów w wielu językach do filmów tego typu i innych, możecie Państwo skorzystać z naszych usług. Specjalistyczne pliki wymagane przy pracy nad takimi zleceniami nie stanowią dla nas żadnego problemu.

Tłumaczenie stron internetowych

Teksty na stronach internetowych i w sklepach internetowych są napisane w konkretnym celu. Rozumiemy charakter takich tekstów i dlatego tłumaczymy nie samą treść, lecz również skrupulatnie oddajemy styl tłumaczonego tekstu. Mamy duże doświadczenie w tłumaczeniu stron internetowych.

Tłumaczenie tekstów marketingowych

Marketing na poziomie międzykulturowym to coś więcej, niż tylko zamiana słów w danym języku na słowa w innym języku.  Ten sam przekaz bywa czasami interpretowany w inny sposób. Pomagamy i doradzamy, w jaki sposób najlepiej dotrzecie Państwo do grupy docelowej w danym kraju.

Tłumaczenie umów

Jeśli chcecie Państwo zawrzeć umowę handlową lub umowę o pracę z pracownikami z zagranicy, to ważne – a także wymagane – aby umowa główna oraz warunki były jasne dla obu stron. Mamy duże doświadczenie również w tej dziedzinie.

Lokalizacja oprogramowania

Dzięki internetowi i sklepom z aplikacjami, różnego rodzaju oprogramowanie jest bardzo szybko dostępne na całym świecie. Dostęp do wersji we własnym języku sprawia, że zwiększa się jej dostępność, częstotliwość użytkowania i rozpoznawalność. Chętnie przygotujemy wersję Państwa oprogramowania w żądanym języku.

Tłumaczenie książek


Tłumaczenie książek to nie bułka z masłem. Takie zlecenia wymagają oprócz znajomości języka również odpowiedniej empatii. Dopilnujemy, aby styl pisania był możliwie najlepiej oddany w języku docelowym. Angażujemy się w Państwa książkę i jej przetłumaczenie.

Tłumaczenia prawnicze

Jako tłumacze ustni bierzemy udział w czynnościach u notariusza, podczas przesłuchania na policji albo na spotkaniu z adwokatem. Istnieje cała masa czynności prawnych, podczas których obecność, na miejscu lub telefonicznie, rzetelnego tłumacza jest po prostu konieczna. Specjalizujemy się w takich sprawach.

Tłumaczenia techniczne

Niektóre dziedziny, raporty lub schematy wiążą się z występowaniem wielu terminów technicznych i/lub użyciem języka branżowego. Zebraliśmy wiele doświadczeń w różnych dziedzinach i zawsze czeka na Państwa tłumacz z odpowiednim przygotowaniem, aby również tłumaczenia Państwa tekstów technicznych były najwyższej jakości.

Tłumaczenie dokumentów

Tłumaczenia dokumentów takich jak etykiety, raporty roczne, biznesplany czy propozycje biznesowe, ale też pisma i umowy, niezależnie od ich długości tłumaczymy szybko i w wyjątkowo atrakcyjnej cenie. Tłumaczenie dokumentów to najważniejsza część naszej działalności.

Tłumaczenia podczas mediacji


W wielokulturowym społeczeństwie może czasami dochodzić do nieporozumień wynikających z różnic kulturowych.  Może to powodować konflikty w pracy, w rodzinie lub miejscu zamieszkania. Wszędzie tam, gdzie nie wszyscy, na przykład sąsiedzi, rodzicie (teściowie), współpracownicy, posługują się tym samym językiem, jesteśmy gotowi pomóc Państwu wyjaśnić te nieporozumienia.

Tłumaczenie z dochowaniem tajemnicy

Możecie Państwo oczekiwać od nas rzetelności przy wykonywaniu każdego tłumaczenia, jednak przy dużych sprawach możemy podpisać oświadczenie o dochowaniu tajemnicy i/lub przekazać użyte dokumenty po zakończeniu zlecenia.  Kwestie te ustalamy zawsze z naszym zleceniodawcą.